Καθώς εξελίσσεστε ως φοιτητές στην ακαδημαϊκή σας σταδιοδρομία, σε πολλά από τα στάδιά της θα χρειαστεί να εκπονήσετε μικρότερες ή μεγαλύτερες εργασίες. Από εβδομαδιαίες εργασίες μέχρι διδακτορικές διατριβές, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι σπουδές βασίζονται στην έρευνα και την σύνταξη κειμένων!

Πολύ συχνά ακούμε τις λέξεις «πτυχιακή» και «διπλωματική», αλλά δεν είμαστε σίγουροι ποιες ακριβώς είναι οι διαφορές. Παρότι και οι δύο αποτελούν εργασίες-επισφράγισμα ενός κύκλου σπουδών – η πτυχιακή του προπτυχιακού (bachelor) και η διπλωματική του μεταπτυχιακού (master) – έχουν αρκετές διαφορές μεταξύ τους. Στο άρθρο αυτό, η ομάδα του e-degree θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο αυτών εργασιών.

1. Πεδίο εφαρμογής και πολυπλοκότητα

Το πεδίο εφαρμογής, το εύρος, και η πολυπλοκότητα μιας εργασίας συνδέονται άμεσα με το επίπεδο σπουδών. Μια πτυχιακή εργασία είναι συνήθως μικρότερη σε έκταση και λιγότερο πολύπλοκη από μια διπλωματική εργασία. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών επικεντρώνονται στο να παρέχουν στους φοιτητές μια ευρεία κατανόηση του επιστημονικού τομέα σπουδών τους, ενώ τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών εμβαθύνουν σε έναν συγκεκριμένο τομέα εξειδίκευσης και είναι αυξημένης δυσκολίας. Για τον λόγο αυτό, μια διπλωματική εργασία συχνά περιλαμβάνει πιο εμπεριστατωμένη έρευνα, ανάλυση και ερμηνεία από ό,τι μια πτυχιακή εργασία.

2. Μεθοδολογία έρευνας

Η ερευνητική μεθοδολογία ανάμεσα στις δύο εργασίες διαφέρει, επίσης, σημαντικά. Ενώ τα προπτυχιακά προγράμματα απαιτούν από τους φοιτητές μια βασική έρευνα, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει πρότερη εμπειρία των φοιτητών στην συγγραφή εργασιών, τα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτούν από τους φοιτητές πιο ανεπτυγμένες ερευνητικές δεξιότητες. Συνεπώς, η διπλωματική εργασία συνήθως βασίζεται σε πιο προηγμένες ερευνητικές μεθόδους, όπως ποιοτική έρευνα, πειραματικό σχεδιασμό, κ.ά.

3. Προσέγγιση της βιβλιογραφίας

Ό,τι είδους εργασία και να επιλέξετε να κάνετε, ακόμη και τελείως πρακτική, απαιτείται η προσέγγιση και η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Η βιβλιογραφία θα σας παρέχει το πλαίσιο για την έρευνα που θα διεξάγετε. Ωστόσο, το βάθος και το εύρος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης μεταξύ μιας πτυχιακής και μιας διπλωματικής εργασίας διαφέρουν αρκετά. Μια πτυχιακή εργασία μπορεί να περιλαμβάνει απλώς μια σύντομη επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, ενώ μια διπλωματική συχνά απαιτεί μια πιο ολοκληρωμένη και κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας.

4. Συμβολή στον επιστημονικό κλάδο

Συνήθως, στα πλαίσια μιας πτυχιακής εργασίας δεν απαιτείται να κάνουν οι φοιτητές κάποια σοβαρή συμβολή στον τομέα τους. Καθώς η πτυχιακή εργασία γίνεται στα πλαίσια του πτυχίου, συνήθως αποτελεί μια ανασκόπηση, μια σύντομη έρευνα ή ένα μικρό πείραμα, ακόμη κι αν είναι κάτι που έχει ξαναγίνει. Από την άλλη πλευρά, οι διπλωματικές πρέπει να επιδεικνύουν μεγαλύτερη πρωτοτυπία και να πραγματοποιούν κάποια συμβουλή στον τομέα.

5. Χρόνος που απαιτείται για ολοκλήρωση της εργασίας

Συνήθως, και για τις δύο εργασίες παρέχεται το ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ωστόσο, πολλά από τα προπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα δεν έχουν υποχρεωτικές πτυχιακές, και, αν έχουν, αυτές πραγματοποιούνται στο τελευταίο εξάμηνο, μαζί με τα μαθήματα του εξαμήνου. Αντιθέτως, τα μεταπτυχιακά προγράμματα έχουν υποχρεωτικά διπλωματική εργασία, για την οποία αφιερώνεται ολόκληρο εξάμηνο, χωρίς παράλληλα μαθήματα. Αυτό συμβαίνει καθώς η διπλωματική απαιτεί περισσότερο χρόνο και συγκέντρωση, όντας μια εργασία μεγαλύτερη και πιο περίπλοκη.

Πτυχιακή vs Διπλωματική – Συμπέρασμα

Όπως είδαμε, παρότι είναι δύο εργασίες που μπερδεύουμε συχνά, η πτυχιακή και η διπλωματική είναι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους.
Σε όποιο σημείο των σπουδών σας κι αν βρίσκεστε, αν χρειάζεστε καθοδήγηση στην εκπόνηση της διπλωματικής ή πτυχιακής σας εργασίας, η έμπειρη ομάδα του e-degree βρίσκεται εδώ για να σας βοηθήσει. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε προσφορά!