Διδακτορικές διατριβές

Η διδακτορική διατριβή αποτελεί τον ανώτατο τίτλο ακαδημαϊκού πτυχίου που μπορεί να αποκτηθεί σε πολλές χώρες – εξαιρουμένων των μεταδιδακτορικών, που ανήκουν σε ελαφρώς διαφορετική κατηγορία. Για όσους και όσες θέλουν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα, το διδακτορικό είναι απαραίτητο.

Ουσιαστικά, οι διδακτορικές διατριβές αποτελούν την ενδελεχή μελέτη ενός πολύ συγκεκριμένου θέματος. Η κάθε διατριβή αποτελεί μια πρωτότυπη προσφορά στην επιστήμη. Γίνεται κατανοητό ότι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια, και σε πολλές χώρες εμπίπτει σε επαγγελματικό συμβόλαιο.

Καθώς τα διδακτορικά αποτελούν απαραίτητο στοιχείο και εφόδιο για την ακαδημαϊκή σας καριέρα, είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιείται με τον σωστό τρόπο. Κατανοούμε τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις της συγγραφής μιας διδακτορικής διατριβής, γι’ αυτό και έχουμε συγκεντρώσει μια ομάδα εξαιρετικά έμπειρων και εξειδικευμένων επαγγελματιών για να σας παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες.

Οι ειδικοί του e-degree μπορούν να σας βοηθήσουνε σε κάθε βήμα της διαδικασίας συγγραφής της διατριβής σας. Από το να επιλέξετε θέμα για διδακτορικό, να συντάξετε την ερευνητική σας πρόταση, μέχρι και τη συγγραφή ή την επιμέλεια σε διατριβές, στεκόμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα.

 

Υπηρεσίες συγγραφής διδακτορικής διατριβής

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε για phd διδακτορικές διατριβές μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1: Θέμα για διδακτορική διατριβή

Η εκπόνηση μιας διατριβής σημαίνει ουσιαστικά την προώθηση της γνώσης σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο με ένα πρωτότυπο θέμα. Αυτό σημαίνει ότι πριν κανείς προβεί σε μια ερευνητική πρόταση, πρέπει να έχει εντοπίσει το κενό που υπάρχει στην έρευνα και με βάση αυτό να εργαστεί και να πραγματοποιήσει τη δική του ερευνητική εργασία. Στο σημείο αυτό πραγματοποιείται και ο έλεγχος πρωτοτυπίας διδακτορικής διατριβής, προτού πραγματοποιηθεί η επίσημη πρόταση.

Βήμα 2: Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής

Αφού εντοπιστεί το επιστημονικό κενό και επιλεχθεί το θέμα, πρέπει να δημιουργηθεί ένα πρώτο template διδακτορικής διατριβής, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την πρόταση της διατριβής. Στη συνέχεια, και κατόπιν συνεννόησης, το προσχέδιο μπορεί να μεταβληθεί.

Βήμα 3: Πρόταση διδακτορικής διατριβής

Η πρόταση διδακτορικής διατριβής αποτελεί το ερευνητικό σας statement. Ουσιαστικά, οφείλετε να παρουσιάσετε τι έχετε σκοπό να ερευνήσετε, γιατί, και τι θα προσφέρει στον εκάστοτε επιστημονικό χώρο. Συνήθως περιλαμβάνει το θέμα, μια περίληψη, ένα αρχικό προσχέδιο και ενδεικτική βιβλιογραφία.

Βήμα 4: Βιβλιογραφία για διδακτορική διατριβή

Ένα τόσο πρωτότυπο και σημαντικό θέμα απαιτεί ενδελεχή έρευνα της βιβλιογραφίας και εξαντλητική μελέτη της, με σκοπό να επιβεβαιωθεί αφενός ότι το θέμα είναι πρωτότυπο και αφετέρου να αξιοποιηθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.

Βήμα 5: Συγγραφή διδακτορικής διατριβής

Το βασικότερο βήμα της έρευνας είναι η συγγραφή της διατριβής. Περιλαμβάνει την λεπτομερέστατη ανάλυση του περιεχομένου, την συγκέντρωση και ανάλυση (ποσοτική ή/και ποιοτική) των δεδομένων, την παρουσίαση των συμπερασμάτων και τη συζήτηση. Η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής αποτελεί μια δυναμική διαδικασία, η οποία μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Βήμα 6: Έλεγχος διατριβής για λογοκλοπή

Χρησιμοποιείται ένα σύγχρονο λογισμικό για την πραγματοποίηση ενδελεχούς ελέγχου λογοκλοπής, διασφαλίζοντας ότι η διατριβή σας είναι 100% μοναδική και πρωτότυπη.

Βήμα 7: Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής

Όταν λάβουμε την τελική έγκριση από εσάς, μπορεί να υποβληθεί η διδακτορική διατριβή. Φυσικά, είμαστε διαθέσιμοι για αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις και διορθώσεις, μέχρι να είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Τελικό βήμα αποτελεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με τη δημιουργία PowerPoint παρουσίασης ή με ό,τι άλλο χρειαστείτε, καθώς η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής διαφέρει από τις απλές εργασίες, και σε χρόνο και σε πολυπλοκότητα.

Συμπέρασμα

Η εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών του e-degree δεσμεύεται να σας βοηθήσει στη συγγραφή των διδακτορικών διατριβών σας όπου χρειαστείτε, από την αρχή έως το τέλος. Είμαστε στη διάθεσή σας οποτεδήποτε χρειαστείτε για πληροφορίες, υποστήριξη και καθοδήγηση. Κατανοούμε το πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση του χρόνου· ως εκ τούτου, κάθε τμήμα της εργασίας παραδίδεται εγκαίρως, εντός της καθορισμένης προθεσμίας και χωρίς κανένα συμβιβασμό στην ποιότητα της εργασίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για όλες τις ανάγκες συγγραφής διδακτορικών διατριβών και αφήστε μας να σας βοηθήσουμε να ανοίξετε το δρόμο σας προς την ακαδημαϊκή σας επιτυχία!