Έλεγχος λογοκλοπής

Στον ακαδημαϊκό χώρο, η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας (ή λογοκλοπή) αποτελεί ένα σοβαρό αδίκημα που μπορεί να έχει συνέπειες για τους φοιτητές. Η οικειοποίηση φράσεων, ιδεών ή κειμενικών τμημάτων χωρίς ξεκάθαρη αναφορά στο έργο των δημιουργών, αποτελεί αυτό που ονομάζεται και πλαγιαρισμός (plagiarism).

Πολλές φορές η λογοκλοπή μπορεί να μη γίνεται επιτηδευμένα. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται να πραγματοποιηθεί προσεκτικός έλεγχος για λογοκλοπή πριν την τελική υποβολή μιας εργασίας.

Η ομάδα του e-degree παρέχει υπηρεσίες για έλεγχο λογοκλοπής σε κάθε ακαδημαϊκό κείμενο. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Έλεγχος λογοκλοπής πτυχιακής εργασίας
  • Έλεγχος λογοκλοπής διπλωματικής εργασίας
  • Έλεγχος λογοκλοπής διδακτορικής διατριβής
  • Έλεγχος λογοκλοπής εργασίας εξαμήνου
  • Έλεγχος λογοκλοπής επιστημονικού άρθρου

Ακόμη, ο έλεγχος εργασίας για λογοκλοπή μπορεί να πραγματοποιηθεί και στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας, και πώς μπορείτε να απαλλαγείτε από το άγχος του εντοπισμού λογοκλοπής στην εργασία σας.