Μεταφράσεις

Η μεταφραστική ομάδα του e-degree αποτελεί τη σίγουρη λύση για τις σωστές μεταφράσεις των πελατών της, καθώς διαθέτει ευρύ φάσμα αξιόπιστων και ευσυνείδητων μεταφραστών, καθηγητών ξένων φιλολογιών και δικηγόρων.

Μεταφράσεις

αρχαίων ελληνικών κειμένων σε νέα ελληνικά

Μεταφράσεις

εργασιών από ελληνικά σε αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά

Μεταφράσεις

κειμένων, άρθρων, μελετών, paper κ.α από αγγλικά,γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά σε ελληνικά

Εγγύηση Απόδοσης

Εγγυούμαστε την πιστή απόδοση του εγγράφου σας στην γλώσσα που θα επιλέξετε.

Έλεγχος μετάφρασης

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της μετάφρασης γίνεται εκ νέου έλεγχος της σωστής απόδοσης.

Δίκτυο συνεργατών

Το μεταφραστικό μας τμήμα συνεργάζεται με μεταφραστές που διαθέτουν χρόνια εμπειρίας.