Έχεις πλέον φτάσει στο τελευταίο βήμα πριν πάρεις το πτυχίο σου, και το μόνο που σου μένει είναι η πτυχιακή σου. Οι πτυχιακές εργασίες συνήθως δεν είναι πολύ μεγάλες σε έκταση και δίνουν μεγάλη ελευθερία στο θέμα που μπορείς να επιλέξεις και να αναπτύξεις. Συνεπώς, και ο χρόνος που παρέχεται – συνήθως ένα εξάμηνο – είναι αρκετός για την εκπόνηση της εργασίας. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τον χρόνο που πραγματικά θα χρειαστείτε. Ας τους δούμε αναλυτικά.

 

Πόσο χρόνο χρειάζομαι για την πτυχιακή;

Δυστυχώς, δεν μπορεί να δοθεί μια απόλυτη απάντηση στην ερώτηση αυτή. Η διάρκεια μιας πτυχιακής συνήθως ορίζεται ως ένα εξάμηνο από τα περισσότερα πανεπιστήμια, εντός και εκτός Ελλάδας. Συνήθως οι πτυχιακές έχουν συγκεκριμένα θέματα, εύκολα προσεγγίσιμα, και είναι σε έκταση μεταξύ 5.000 και 10.000 λέξεων.
Οπότε, με βάση το ότι ένα εξάμηνο θα αρκέσει, ας δούμε τι άλλο μπορεί να καθορίσει τον χρόνο που θα χρειαστείτε.

Παράγοντες που καθορίζουν το χρόνο που χρειάζεται μια πτυχιακή

Για να μπορέσετε με ασφάλεια να υπολογίζετε το χρόνο εκπόνησης της πτυχιακής σας, πρέπει να λάβετε υπόψη ορισμένους παράγοντες.

Φόρτος εργασίας

Ο βασικότερος παράγοντας χρόνου σε μια πτυχιακή είναι το τι άλλο έχετε να κάνετε παράλληλα! Για παράδειγμα, αν έχετε τελειώσει με τα μαθήματά σας, θα είναι πολύ πιο εύκολο να καταπιαστείτε με την έρευνα και τη συγγραφή πιο συγκεντρωμένα και καθημερινά. Αντιθέτως, αν έχετε πολλά μαθήματα στο τελευταίο εξάμηνο ή αν χρωστάτε αρκετά, πιθανώς να χρειαστείτε περισσότερο χρόνο για ολοκλήρωση της πτυχιακής.

Επίσης, κάτι που δε λαμβάνεται συχνά υπόψη, είναι και το αν παράλληλα εργάζεστε. Προφανώς, το να κάνετε μια part-time δουλειά ή, ακόμη περισσότερο, μια full-time δουλειά, επηρεάζει πολύ το χρόνο και την όρεξη που μπορεί να έχετε για να συγκεντρωθείτε στη συγγραφή της πτυχιακής σας.

Πολυπλοκότητα έρευνας και είδος εργασίας

Σημαντικό για το χρόνο που χρειάζεται να ολοκληρωθεί μια πτυχιακή είναι η πολυπλοκότητα της έρευνας που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Για παράδειγμα, αν το θέμα είναι σχετικά απλό και σας είναι γνώριμο, θα προχωρήσετε πιο γρήγορα στη συγγραφή απ’ ότι εάν το θέμα είναι περίπλοκο ή τελείως άγνωστο.

Ακόμη, μια περίπλοκη εργασία που περιλαμβάνει συλλογή πρωτογενών δεδομένων ή διεξαγωγή πειραμάτων, μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο να ολοκληρωθεί από μια πτυχιακή που βασίζεται σε βιβλιογραφική ανασκόπηση ή λύση γνωστών προβλημάτων.

Διαθεσιμότητα ερευνητικών πόρων

Οι πόροι που έχετε στη διάθεσή σας για την έρευνά σας είναι επίσης πολύ σημαντικοί για το χρόνο διεξαγωγής της εργασίας. Για παράδειγμα, εάν μπορείτε να βρείτε εύκολα και δωρεάν υλικό, όπως βιβλία, άρθρα και λογισμικό, τότε θα ολοκληρώσετε την εργασία σας πολύ πιο γρήγορα από το να πρέπει να αναζητάτε παλαιά βιβλία σε βιβλιοθήκες ή να πηγαίνετε στο πανεπιστήμιό σας για να έχετε πρόσβαση στο εργαστήριο της σχολής.

Διαθεσιμότητα των επιβλεπόντων καθηγητών

Ο τελευταίος βασικός παράγοντας – τον οποίο, δυστυχώς, δεν μπορούμε να ελέγξουμε – είναι η διαθεσιμότητα των καθηγητών που έχουν αναλάβει την εποπτεία της εργασίας σας. Η διατήρηση μιας τακτικής και συχνής επικοινωνίας με τους επιβλέποντες καθηγητές διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας. Αντιθέτως, αν οι καθηγητές αργούν να απαντήσουν σε μηνύματα, δεν δίνουν εγκαίρως ανατροφοδότηση και διορθώσεις, και είναι γενικά μη διαθέσιμοι, μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην παράδοση της εργασίας.

Χρόνος εκπόνησης πτυχιακής – Συμπέρασμα

Σε γενικές γραμμές, η ολοκλήρωση μιας πτυχιακής εργασίας μπορεί να διαρκέσει από 3 έως 6 μήνες, ανάλογα με τους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ωστόσο, ορισμένοι φοιτητές μπορεί να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τη διπλωματική τους εργασία πιο γρήγορα, ενώ άλλοι μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο.

Το βασικό είναι να οργανώνετε αποτελεσματικά τον χρόνο σας, να ιεραρχείτε τις υποχρεώσεις σας, και να προσπαθείτε να διατηρείτε καλή επικοινωνία με τους καθηγητές σας. Και, φυσικά, εάν βιάζεστε ή χρειάζεστε βοήθεια σε οποιοδήποτε σημείο της εργασίας σας, η έμπειρη ομάδα του e-degree είναι εδώ για εσάς! Επικοινωνήστε μαζί μας και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την πτυχιακή σας!